Du kan använda Startinställningar för Windows för att starta Windows i olika avancerade felsökningslägen som kan hjälpa dig att hitta och lösa problem med datorn.

Gå till Startinställningar för Windows i Datorinställningar

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du längst ned till höger på skärmen, flyttar mus pekaren uppåt, klickar på Inställningaroch sedan på ändra dator inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Uppdatera/återställa under Datorinställningar och tryck eller klicka på Återställning.

 3. Under Avancerad starttrycker eller klickar du på starta om nu.

 4. När datorn startar om trycker eller klickar du på Felsök på skärmen Välj ett alternativ. Om alternativet Startinställningar inte visas trycker eller klickar du på Avancerade alternativ.

 5. Tryck eller klicka på Start Inställningar och starta sedan om.

 6. Välj den startinställning du vill ha på skärmen Startinställningar.

 7. Logga in på datorn med ett användarkonto som har administratörsbehörigheter.

Gå till Startinställningar för Windows i Windows Återställningsmiljö

Om du inte kan starta datorn följer du dessa steg för att gå till Windows Återställningsmiljö. Du måste ansluta ett tangentbord för att slutföra stegen.

 1. Gör något av följande beroende på om du har ett installationsmedium (t.ex. en DVD eller ett USB-flashminne):

  • Om du har installationsmedia för Windows 8.1 startar du datorn från installations mediet. Sätt i DVD:n eller USB-flashminnet och starta om datorn. Om ett meddelande visas där du uppmanas att trycka på valfri tangent för att starta från DVD:n gör du det. Om du inte ser meddelandet kan du behöva ändra startordningen i datorns BIOS-inställningar så att den först startar från DVD eller USB. När sidan Installera Windows visas trycker eller klickar du på Reparera datorn för att starta Windows Återställningsmiljö.

  • Om du inte har något installationsmedium använder du strömknappen för att starta om datorn tre gånger. Då startar Windows Återställningsmiljö.

 2. Tryck eller klicka på Felsök på skärmen Välj ett alternativ i Windows Återställningsmiljö.

 3. Tryck eller klicka på Startinställningar. Om Startinställningar inte visas trycker eller klickar du på Avancerade alternativ och sedan på Startinställningar.

 4. Tryck eller klicka på Starta om och vänta medan datorn startas om.

 5. Välj ett alternativ på skärmen Startinställningar.

 6. Logga in på datorn med ett användarkonto som har administratörsbehörigheter.

Med vissa av alternativen, till exempel felsäkert läge, startas Windows i ett begränsat läge där endast viktiga program startas. Med andra alternativ startas Windows med avancerade funktioner (används ofta av systemadministratörer och IT-tekniker). Mer information finns på webbplatsen Microsoft TechNet för IT-proffs.

Obs!: Om du använder BitLocker måste du inaktivera det innan du kan öppna Startinställningar för Windows. Om du använder Windows RT 8.1 kan du bli ombedd att ange din återställningsnyckel för enhetskryptering för att kunna komma åt Startinställningar.

  Windows startas i ett avancerat felsökningsläge avsett för IT-tekniker och systemadministratörer.

Med det här alternativet skapas filen ntbtlog.txt med en lista över alla drivrutiner som installeras under systemstarten, vilket kan vara användbart vid avancerad felsökning.

Windows startas med den aktuella grafikdrivrutinen och med inställningar för låg upplösning och uppdateringshastighet. Du kan använda det här läget för att återställa bildskärmsinställningarna.

I fel säkert läge startas Windows med en minimal uppsättning driv rutiner och tjänster som hjälper dig att felsöka problem. Om ett problem inte visas igen när du startar datorn i felsäkert läge kan du utesluta standardinställningarna och grundläggande drivrutiner och tjänster som möjliga orsaker. Det finns tre olika alternativ för fel säkert läge:

 • Aktivera felsäkert läge. Windows startas med en minimal uppsättning drivrutiner och tjänster.

 • Aktivera felsäkert läge med nätverk. Windows startas i felsäkert läge med de nätverksdrivrutiner och tjänster som behövs för att komma åt Internet eller andra datorer i nätverket.

 • Aktivera felsäkert läge med kommandotolk. Windows startas i felsäkert läge med ett kommandotolkfönster i stället för det vanliga Windows-gränssnittet. Det här alternativet är avsett för IT-tekniker och systemadministratörer.

Om problemet försvinner när du startar om datorn i felsäkert läge, orsakas det förmodligen inte av de grundläggande inställningarna, filerna och drivrutinerna i Windows. Försök med att starta alla appar på skrivbordet som du brukar använda, en i taget (även apparna i startmappen), för att kontrollera om en viss app orsakar problemet. Om någon av apparna orsakar problemet avinstallerar du den eller kontaktar programvaruutgivaren. Om problemet visas i fel säkert läge eller om du fortfarande inte kan hitta problemet kan du prova att uppdatera eller återställa datorn. Mer information finns i Återställa datorn utan att ta bort filer, återställa datorn helt eller återställa datorn till en tidigare tidpunkt.        

Tillåter att drivrutiner med felaktiga signaturer installeras.

Förhindrar att driv rutinen från antivirus programmet startar, vilket gör att driv rutiner som kan innehålla skadlig program vara kan installeras.

Förhindrar att Windows startas om automatiskt om ett fel leder till att Windows inte fungerar. Välj det här alternativet endast om Windows är fastnat i en loop där Windows slutar fungera, försöker starta om och Miss lyckas flera gånger.

Domänkontrollanten i Windows startas med Active Directory så att katalogtjänsten kan återställas. Det här alternativet är avsett för IT-tekniker och systemadministratörer.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen

FRÅGA COMMUNITYN >

Få support

KONTAKTA OSS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×